Posts tagged ‘แบบบ้านไม้’

แบบบ้านฟรี อรพินท์ แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้าน

แบบบ้านฟรี อรพินท์ แบบบ้านฟรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว
1 ชั้น
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 38.4 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 24 ตารางวา
โดยมีความกว้างของที่ดินไม่ต่ำกว่า 9.5 เมตร
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

Advertisements

แบบบ้านแบบประหยัด แบบที่ 3

แบบบ้านแบบบ้านแบบประหยัด แบบที่ 3

แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสูง 2 ชั้น 2 ห้องนอน
พื้นที่ใช้สอย :  82.00 ตร.ม.
พื้นที่ดิน : 25.00 ตร.ม.
งบประมาณก่อสร้าง แบบใช้ฐานรากแผ่ 537,000 บาท
งบประมาณก่อสร้าง แบบตอกเสาเข็ม 557,000 บาท

Download แบบบ้านไม้
Download ชุดที่ 1
Download ชุดที่ 2

แบบบ้านแบบประหยัด แบบที่ 2

แบบบ้านแบบบ้านแบบประหยัด แบบที่ 2

แบบบ้านใต้ถุนสูง 1 ห้องนอน
พื้นที่ใช้สอย :  56.00 ตร.ม.
พื้นที่ดิน : 25.00 ตร.ม.
งบประมาณก่อสร้าง แบบใช้ฐานรากแผ่ 465,000 บาท
งบประมาณก่อสร้าง แบบตอกเสาเข็ม 487,000 บาท
แบบบ้านไม้ใต้ถุนสูง
Download ชุดที่ 1
Download ชุดที่ 2