Posts tagged ‘แบบบ้านฟรี’

แบบบ้านฟรี ภูมิฐาน แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านสองชั้น

2 ชั้น
4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 304.4 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 16.6 x 17 ตรม
ราคาเริ่มต้น 3,044,000 บาท
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม 

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย แปลนบ้านเพื่อประชาน แปลนบ้านฟรี ของ กทม
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

Advertisements

แบบบ้านฟรี อัครสถาน แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านสองชั้น

2 ชั้น
3 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 196.4 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 13 x 15.5 ตรม
ราคาเริ่มต้น 1,964,000 บาท
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม 

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แปลนบ้าน แบบบ้านฟรี งามพิศ2 แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านสองชั้น

2 ชั้น
5 ห้องนอน
5 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 159.51 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 10.5 x 15.5 ตรม
ราคาเริ่มต้น 1,595,100 บาท
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม 

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย แปลนบ้านเพื่อประชาน แปลนบ้านฟรี ของ กทม
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบบ้านฟรี สราญจิต แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านฟรี แบบบ้านฟรี กทม แบบบ้านสวย แปลนบ้าน

แบบบ้านฟรี สราญจิต แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านสองชั้น

2 ชั้น
3 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 211.24 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 13.5 x 15 ตรม
ราคาเริ่มต้น 2,112,400 บาท
ข้อมูลจาก แปลนบ้านเพื่อประชาชน ของ กทม โครงการแบบบ้านยิ้ม
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย แปลนบ้านเพื่อประชาชน ของ กทม โครงการแบบบ้านยิ้ม
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แปลนบ้าน แบบบ้านฟรี พนาราม

แบบบ้านฟรี แบบบ้านฟรี กทม แบบบ้านสวย แปลนบ้าน

แบบบ้านฟรี พนาราม แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านสองชั้น

2 ชั้น
5 ห้องนอน
5 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 380.37 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 23.5 x 15 ตรม
ราคาเริ่มต้น 6,451,000 บาท
ข้อมูลจาก แปลนบ้านเพื่อประชาชน ของ กทม โครงการแบบบ้านยิ้มhttp://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html 

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย แปลนบ้านเพื่อประชาชน ของ กทม โครงการแบบบ้านยิ้ม
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบบ้านฟรี พนาเวศ แบบบ้านฟรี กทม

แบบบ้านฟรี แบบบ้านฟรี กทม แบบบ้านสวย แปลนบ้าน

แบบบ้านฟรี พนาเวศ แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านสามชั้น

3 ชั้น
5 ห้องนอน
6 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 389.7 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 15.5 x 28 ตรม
ราคาเริ่มต้น 3,897,000 บาท
ข้อมูลจาก แปลนบ้านเพื่อประชาชน ของ กทม โครงการแบบบ้านยิ้ม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย แปลนบ้านเพื่อประชาชน ของ กทม โครงการแบบบ้านยิ้ม
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบบ้านฟรี พรพนา แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านฟรี แบบบ้านฟรี กทม แบบบ้านสวย แปลนบ้าน

แบบบ้านฟรี พรพนา แบบบ้านฟรี กทม.

2 ชั้น
4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 201 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 11 x 19 ตรม
ราคาเริ่มต้น 2,010,000 บาท
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม แปลนบ้านสวย เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538