Posts tagged ‘แบบบ้านพักอาศัย’

แบบบ้านฟรี นวสถาน แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านฟรี แบบบ้านฟรี กทม แบบบ้านสวย แปลนบ้าน

แบบบ้านฟรี นวสถาน แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านสองชั้น

2 ชั้น
3 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 271.66 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 16 x 16.5 ตรม
ราคาเริ่มต้น 2,716,600 บาท
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

Advertisements

แบบบ้านสวย แบบบ้านฟรี ภัทรวรรณ แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านฟรี แบบบ้านฟรี กทม แบบบ้านสวย แปลนบ้าน

แบบบ้านฟรี ภัทรวรรณ แบบบ้านฟรี กทม.

2 ชั้น
3 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 251 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 18.4 x 23.4 ตรม
ราคาเริ่มต้น 2,810,000 บาท
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบบ้านฟรี แบบบ้านฟรี กทม แบบบ้านสวย แปลนบ้าน แบบบ้านฟรี สกาวรัตน์ แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านฟรี แบบบ้านฟรี กทม แบบบ้านสวย แปลนบ้าน

แบบบ้านฟรี สกาวรัตน์ แบบบ้านฟรี กทม.

2 ชั้น
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 151 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 11.5 x 16.8 ตรม
ราคาเริ่มต้น 1,510,000 บาท
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบบ้านฟรี รวีนิภา แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านฟรี แบบบ้านฟรี กทม แบบบ้านสวย

แบบบ้านฟรี รวีนิภา แบบบ้านฟรี กทม.

2 ชั้น
3 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 230 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 14.5 x 15.5 ตรม
ราคาเริ่มต้น 2,300,000 บาท
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม แบบบ้านสวยเพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบ้านฟรี ร่วมสมัย แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านฟรี ร่วมสมัย แบบบ้านฟรี กทม. แบบบ้านสองชั้น

2 ชั้น
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 141 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 18.7 x 21 ตรม
ราคาเริ่มต้น 1,410,000 บาท
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม แบบบ้านสวยเพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบบ้านฟรี แสงดาว แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านฟรี แบบบ้านฟรี กทม แบบบ้านสวย

แบบบ้านฟรี แสงดาว แบบบ้านฟรี กทม.

2 ชั้น
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 121.5 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 12.2 x 13 ตรม
ราคาเริ่มต้น 1,215,000 บาท
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบ้านฟรี ชิดชม แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านฟรี แบบบ้านฟรี กทม แบบบ้านสวยแบบ้านฟรี ชิดชม แบบบ้านฟรี กทม.

2 ชั้น
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 166.25 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 170 ตารางวา
ราคาเริ่มต้น 1,662,500 บาท
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538