Posts tagged ‘แบบบ้านชั้นเดียว’

แบบบ้านฟรี พุดซ้อน แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้าน

แบบบ้านฟรี พุดซ้อน แบบบ้านฟรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว
1 ชั้น
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 79.5 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 40 ตารางวา
โดยมีความกว้างของที่ดินไม่ต่ำกว่า 11.5 เมตร
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

Advertisements

แบบ้านฟรี ราชพฤกษ์ แบบบ้านฟรี กทม.

แบบ้านฟรี ราชพฤกษ์ แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้าน

แบบบ้านฟรี ราชพฤกษ์ แบบบ้านฟรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว
1 ชั้น
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 81.6 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย58 ตารางวา
โดยมีความกว้างของที่ดินไม่ต่ำกว่า 14 เมตร
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบ้านฟรี นนทรี แบบบ้านฟรี กทม.

แบบ้านฟรี นนทรี แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้าน

แบบบ้านฟรี นนทรี แบบบ้านฟรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว
1 ชั้น
2 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 79.5 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 40 ตารางวา
โดยมีความกว้างของที่ดินไม่ต่ำกว่า 11.5 เมตร
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบ้านฟรี รสสุคนธ์ แบบบ้านฟรี กทม.

แบบ้านฟรี รสสุคนธ์ แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้า่น

แบบบ้านฟรี รสสุคนธ์ แบบบ้านฟรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว
1 ชั้น
2 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 58 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 40 ตารางวา
โดยมีความกว้างของที่ดินไม่ต่ำกว่า 11.5 เมตร
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบ้านฟรี การะเกด แบบบ้านฟรี กทม.

แบบ้านฟรี การะเกด แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านฟรี

แบบบ้านฟรี การะเกด แบบบ้านฟรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว
1 ชั้น
2 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 57 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 45 ตารางวา
โดยมีความกว้างของที่ดินไม่ต่ำกว่า 12 เมตร
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบ้านฟรี แววมยุรา แบบบ้านฟรี กทม.

แบบ้านฟรี แววมยุรา แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านฟรี

แบบบ้านฟรี แววมยุรา แบบบ้านฟรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว
1 ชั้น
2 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 52 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 37 ตารางวา
โดยมีความกว้างของที่ดินไม่ต่ำกว่า 11.5 เมตร
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบ้านฟรี พวงแก้ว แบบบ้านฟรี10

แบบบ้านฟรี

แบบ้านฟรี พวงแก้ว แบบบ้านฟรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว
1 ชั้น
2 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 65 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 43 ตารางวา
โดยมีความกว้างของที่ดินไม่ต่ำกว่า 11.5 เมตร
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538