Posts from the ‘แบบบ้านประหยัดพลังงาน’ Category

แบบบ้านฟรี งามพิศ2 แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านฟรี แบบบ้านฟรี กทม แบบบ้านสวย แปลนบ้าน

แบบบ้านฟรี งามพิศ2 แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านสองชั้น

2 ชั้น
5 ห้องนอน
5 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 159.51 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 10.5 x 15.5 ตรม
ราคาเริ่มต้น 1,595,100 บาท
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

Advertisements

แบบบ้านฟรี สราญจิต แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านฟรี แบบบ้านฟรี กทม แบบบ้านสวย แปลนบ้าน

แบบบ้านฟรี สราญจิต แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านสองชั้น

2 ชั้น
3 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 211.24 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 13.5 x 15 ตรม
ราคาเริ่มต้น 2,112,400 บาท
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบบ้านฟรี พนาราม แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านฟรี แบบบ้านฟรี กทม แบบบ้านสวย แปลนบ้าน

แบบบ้านฟรี พนาราม แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านสองชั้น

2 ชั้น
5 ห้องนอน
5 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 380.37 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 23.5 x 15 ตรม
ราคาเริ่มต้น 6,451,000 บาท
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบบ้านฟรี พนาเวศ แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านฟรี แบบบ้านฟรี กทม แบบบ้านสวย แปลนบ้าน

แบบบ้านฟรี พนาเวศ แบบบ้านฟรี กทม.
แบบบ้านสามชั้น

3 ชั้น
5 ห้องนอน
6 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 389.7 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 15.5 x 28 ตรม
ราคาเริ่มต้น 3,897,000 บาท
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบบ้านฟรี พรพนา แบบบ้านฟรี กทม.

2 ชั้น
4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 201 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 11 x 19 ตรม
ราคาเริ่มต้น 2,010,000 บาท
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม 

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบบ้านสวย แปลนบ้าน แบบบ้านฟรี ธนลักษณ์

แบบบ้านฟรี แบบบ้านฟรี กทม แบบบ้านสวย แปลนบ้าน

แบบบ้านฟรี ธนลักษณ์ แบบบ้านฟรี กทม.

2 ชั้น
3 ห้องนอน
5 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 380.37 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 16 x 20 ตรม
ราคาเริ่มต้น 3,803,700 บาท
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทมhttp://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบบ้านฟรี แสงดาว แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านฟรี แบบบ้านฟรี กทม แบบบ้านสวย

แบบบ้านฟรี แสงดาว แบบบ้านฟรี กทม.

2 ชั้น
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 121.5 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 12.2 x 13 ตรม
ราคาเริ่มต้น 1,215,000 บาท
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538