แบบบ้าน

แบบบ้านฟรี อรพินท์ แบบบ้านฟรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว
1 ชั้น
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 38.4 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 24 ตารางวา
โดยมีความกว้างของที่ดินไม่ต่ำกว่า 9.5 เมตร
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

Advertisements