แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย 1 ( บ้านพักอาศัย 2 ชั้น )

บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เรือนใหญ่
พื้นที่ใช้สอย : 338.37 ตร.ม.
พื้นที่ดิน : 100.00 ตร.ม.
งบประมาณก่อสร้าง แบบใช้ฐานรากแผ่ 2,125,000 บาท
งบประมาณก่อสร้าง แบบตอกเสาเข็ม 2,257,000 บาท
Download ชุดที่ 1
Download ชุดที่ 2

Advertisements