Posts tagged ‘แบบบ้านพักอาศัย’

แบบบ้านฟรี ทองกวาว แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านฟรี แบบบ้านฟรี กทม แบบบ้านสวย
แบบบ้านสามชั้น
3 ชั้น
4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 325 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 65 ตารางวา
หน้ากว้างที่ดินอย่างน้อย16.1 เมตร
ราคาเริ่มต้น 800,000 บาท
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบบ้านฟรี กัลปพฤกษ์ แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านฟรี กัลปพฤกษ์ แบบบ้านฟรี กทม.
แบบบ้านสามชั้น
3 ชั้น
5 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 80 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 98 ตารางวา
ราคาเริ่มต้น 800,000 บาท
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบบ้านฟรี อินทนิล แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านฟรี แบบบ้านฟรี กทม

แบบบ้านฟรี อินทนิล แบบบ้านฟรี กทม.
แบบบ้านสองชั้น
2 ชั้น
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 80 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 98 ตารางวา
ราคาเริ่มต้น 800,000 บาท
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

บ้านเดี่ยวชั้นเดียว รูปแบบ C แบบบ้านประหยัดพลังงาน

บ้านเดี่ยวชั้นเดียว รูปแบบ C

แบบบ้านชั้นเดียว
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

Download แบบก่อสร้าง (.pdf file)

นี่ก็เป็นแบบที่สามแล้วนะครับ ที่เอามาฝากกันอีกครับ เป็นแบบสุดท้าย เป็นแบบบ้านประหยัดพลังงานจาก โครงการบ้านเอื้ออาทรอนุรักษ์พลังงาน โครงการบ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน ผู้ที่สนใจแบบบ้านอยู่ สบายประหยัดพลังงาน สามารถติดต่อสอบถามหรือขอรับแบบได้ที่ สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (สสอ.)หรือที่หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ อาคาร 8 ชั้น 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ยศเส ปทุมวัน กทม. 10330 โทร. 0 2226 2311 ( 4 คู่สาย )
ขนาดที่ดิน 14.00 x 20.00 ม. (70 ตร.วา)
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 183 ตารางเมตร
ประกอบด้วย ห้องนอน 4 ห้อง, ห้องน้ำ 4 ห้อง, ห้องรับแขก/ส่วนนั่งเล่น, ส่วนรับประทานอาหาร, ห้องครัว, ที่จอดรถ 2 คัน
ราคาก่อสร้างโดยประมาณ(ปี 2547) 1,68 ล้านบาท


ทัศนียภาพภายนอก

ผังบริเวณ

ผังพื้นชั้นบน

รูปด้าน A-A

รูปด้าน B-B

รูปด้าน C-C

รูปด้าน D-D

ทัศนียภาพภายใน

บ้านเดี่ยวชั้นเดียว รูปแบบ B แบบบ้านประหยัดพลังงาน

บ้านเดี่ยวชั้นเดียว รูปแบบ B
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
Download แบบก่อสร้าง (.pdf file)


นี่ก็เป็นแบบที่สองที่ เป็นแบบบ้านชั้นเดียว เอามาฝากกันอีกครับ เป็นแบบบ้านประหยัดพลังงานจาก โครงการบ้านเอื้ออาทรอนุรักษ์พลังงาน โครงการบ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน ผู้ที่สนใจแบบบ้านอยู่ สบายประหยัดพลังงาน สามารถติดต่อสอบถามหรือขอรับแบบได้ที่ สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (สสอ.)หรือที่หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ อาคาร 8 ชั้น 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ยศเส ปทุมวัน กทม. 10330 โทร. 0 2226 2311 ( 4 คู่สาย )
ขนาดที่ดิน 14.00 x 18.00 ม. (63 ตร.วา)
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 135 ตารางเมตร
ประกอบด้วย ห้องนอน 3 ห้อง, ห้องน้ำ 2 ห้อง, ห้องรับแขก/ส่วนนั่งเล่น, ส่วนรับประทานอาหาร, ห้องครัว, ที่จอดรถ 1 คัน
ราคาก่อสร้างโดยประมาณ(ปี 2547) 1.38 ล้านบาท

แบบบ้านฟรี แบบบ้านประหยัดพลังงาน
ทัศนียภาพภายนอก
แบบบ้านฟรี แบบบ้านประหยัดพลังงาน
ผังบริเวณ
แบบบ้านฟรี แบบบ้านประหยัดพลังงาน
ผังพื้นชั้นบน
แบบบ้านฟรี แบบบ้านประหยัดพลังงาน
ทัศนียภาพภายใน
แบบบ้านฟรี แบบบ้านประหยัดพลังงาน

แบบบ้านฟรี แบบบ้านประหยัดพลังงาน
รูปด้าน A-A
แบบบ้านฟรี แบบบ้านประหยัดพลังงาน
รูปด้าน B-B
แบบบ้านฟรี แบบบ้านประหยัดพลังงาน
รูปด้าน C-C
แบบบ้านฟรี แบบบ้านประหยัดพลังงาน
รูปด้าน D-D

บ้านเดี่ยวชั้นเดียว รูปแบบ A แบบบ้านประหยัดพลังงาน

บ้านเดี่ยวชั้นเดียว รูปแบบ A
แบบบ้านชั้นเดียว
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
Download แบบก่อสร้าง (.pdf file)

เอาแบบบ้านมาฝากกันครับ เป็นแบบบ้านประหยัดพลังงานจาก โครงการบ้านเอื้ออาทรอนุรักษ์พลังงาน โครงการบ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน ผู้ที่สนใจแบบบ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน สามารถติดต่อสอบถามหรือขอรับแบบได้ที่ สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (สสอ.)หรือที่หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ อาคาร 8 ชั้น 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ยศเส ปทุมวัน กทม. 10330 โทร. 0 2226 2311 ( 4 คู่สาย )
ขนาดที่ดิน 13.00 x 16.00 ม. (52 ตร.วา)
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 84 ตารางเมตร
ประกอบด้วย ห้องนอน 2 ห้อง, ห้องน้ำ 1 ห้อง, ห้องรับแขก/ส่วนนั่งเล่น, ส่วนรับประทานอาหาร, ห้องครัว, ที่จอดรถ 1 คัน
ราคาก่อสร้างโดยประมาณ(ปี 2547) 700,000 บาท
ทัศนียภาพภายนอก
แบบบ้านฟรี แบบบ้านประหยัดพลังงาน

ผังบริเวณ
แบบบ้านฟรี แบบบ้านประหยัดพลังงาน
ทัศนียภาพภายใน
แบบบ้านฟรี แบบบ้านประหยัดพลังงาน
แบบบ้านฟรี แบบบ้านประหยัดพลังงาน
รูปด้าน A-A
แบบบ้านฟรี แบบบ้านประหยัดพลังงาน
รูปด้าน B-B
แบบบ้านฟรี แบบบ้านประหยัดพลังงาน
รูปด้าน C-C
แบบบ้านฟรี แบบบ้านประหยัดพลังงาน
รูปด้าน D-D

แบบบ้านฟรี มณทา แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านสองชั้น
2 ชั้น
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 12 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 40 ตารางวา
โดยมีความกว้างของที่ดินไม่ต่ำกว่า 15 เมตร
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน แบบบ้านสวย ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบบ้านฟรี ชงโค แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านสองชั้น
2 ชั้น
2 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 95 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 35 ตารางวา
โดยมีความกว้างของที่ดินไม่ต่ำกว่า 11 เมตร
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน แบบบ้านสวย ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบบ้านฟรี ตันหยง แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้าน

แบบบ้านฟรี ตันหยง แบบบ้านฟรี กทม.
แบบบ้านสองชั้น
2 ชั้น
2 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 150 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 37.5 ตารางวา
โดยมีความกว้างของที่ดินไม่ต่ำกว่า 12 เมตร
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน แบบบ้านสวย ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบ้านฟรี ราชพฤกษ์ แบบบ้านฟรี กทม.

แบบ้านฟรี ราชพฤกษ์ แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้าน

แบบบ้านฟรี ราชพฤกษ์ แบบบ้านฟรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว
1 ชั้น
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 81.6 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย58 ตารางวา
โดยมีความกว้างของที่ดินไม่ต่ำกว่า 14 เมตร
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.